Zmiany w rękojmi od 2023 - zmiana 8 "Wada towaru a niezgodność towaru"

Nowe przepisy rękojmi zamieniły wyrażenie “wada towaru” na “niezgodność towaru z umową”. Do tej pory wadą towaru mogła być np. Niekompletność towaru, brak prawa Sprzedawcy do towaru albo inna wada fizyczna, np. uszkodzony podzespół w momencie sprzedaży. Pojęcie bardzo szerokie. 
 
Co zmieniło się w przepisach od 1 stycznia 2023?  
Od 1 stycznia wady same w sobie nie mają znaczenia. Ważne jest, aby towar był zgodny z umową. Co tworzy zgodność pojazdu z umową? Na szczęście zostało to określone przez Ustawodawcę i są to np.  
⦁ Funkcjonalność i kompletność towaru są zgodna z umową pomiędzy Przedsiębiorcą
a Konsumentem 
⦁ Towar nadaje się do celu, do którego wykorzystuje się tego rodzaju towary 
⦁ Towar odpowiada opisowi lub próbce, którą Sprzedawca udostępnił Kupującemu 
Co ważne towar jest uznany za zgodny z umową, jeśli spełnia warunki określone w ustawie (wszystkie warunki omawiamy w e-booku “Uwolnij się od rękojmi”) a jest ich co najmniej 6 więcej. 
 
Co to oznacza dla Sprzedawców samochodów używanych? 
Od 1 stycznia 2023 Sprzedawcy muszą dbać, aby sprzedawać pojazdy w zgodzie z ustawą, a konkretnie warunkami zgodności towaru z umową. Rozwiązanie pozwalające opisać cechy, które tworzą niezgodność towaru z umową i legalnie oraz skutecznie chronić się przed rękojmią poznasz w szkoleniu on-line “Rękojmia? Uwolnij się!”. Najważniejsze, aby wszelkie cechy tworzące niezgodność towaru z umową zostały wyraźnie i odrębnie zaakceptowane przez Klienta. 

Co to znaczy, że niezgodność musi zostać wyraźnie i odrębnie zaakceptowana przez Klienta? Wróć do naszych artykułów Zmiany w rękojmi od 2023 - część 6 "Akceptacja niezgodności towaru z umową przez Klienta"  oraz Zmiany w rękojmi od 2023 - część 7 "Jak prawidłowo ocenić zgodność towaru z Umową?" 
 
 

Podziel się