Wyłączenia Gwarancji

Oczywistym jest to, że każda Gwarancja nie tylko ta na samochody posiada wyłączenia. Wiążą się one zazwyczaj z nieodpowiednim użytkowaniem sprzętu lub celowym jego uszkodzeniem. Każdy klient, nawet ten, który planuje dopiero zakup samochodu z Gwarancją GetHelp.pl ma możliwość zapoznania się ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji, które są zawsze dostępne u sprzedawcy pojazdu. W paragrafie 4 są podane dokładne informacje o wyłączeniach. Dodatkowo wszystkie zawarte tam zapisy znajdują się również poniżej z dokładnym wyjaśnieniem.

W GetHelp.pl nie mamy nic przed Wami do ukrycia, bo wiemy, że wyłączenia obejmują jedynie minimalną ilość standardowych rzeczy.


Gwarancja nie obejmuje.

 1. Czynności:
  1. wykonanych przez podmioty inne niż Partnerzy lub wykonanych przez Partnerów bez uprzedniego ich zgłaszania i zaakceptowania przez Dealera (każda naprawa powinna być na zlecenie GetHelp.pl po uprzednim zgłoszeniu jej przez klienta.)
    
  2. wykonanych przez Partnerów prowadzących do szkody powstałej w wyniku działania, zaniechania lub nieprawidłowego usunięcia Awarii przez Partnera. Dealer nie jest strona sporu pomiędzy klientem i Partnerem
    
  3. polegających na usuwania wad prawnych lub fizycznych w Pojeździe istniejących w chwili jego zakupu oraz przed zawarciem niniejszej umowy (każdy pojazd objęty Gwarancją GetHelp.pl jest sprawny w momencie zakupu a sama Gwarancja dotyczy jedynie usterek powstałych po zakupie auta, za wady ukryte, które były obecne w momencie sprzedaży odpowiada sprzedawca z tytułu rękojmi)

 

 1. Awarii powstałych:
  1. przed dniem zawarcia niniejszej umowy (Gwarancja dotyczy awarii powstałych po zakupie auta)
    
  2. w wyniku działania sił i osób zewnętrznych lub działania siły wyższej (np. uszkodzenie podzespołu w wyniku gradu, drzewa itp.)
    
  3. wskutek wypadków lub kolizji drogowych (od tego klient posiada ubezpieczenie)
    
  4. awarii powstałych i podlegających naprawie na podstawie odrębnych przepisów w szczególności na podstawie zawieranych w obrocie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC, umów ubezpieczenia AC, NNW, Assistance lub innych umów ubezpieczenia (gwarancja to nie to samo co ubezpieczenie)
    
  5. na skutek akcji serwisowych producenta, objętych akcją serwisową lub gwarancją producenta, (np. największe akcje serwisowe w historii motoryzacji)
    
  6. na skutek czynu zabronionego Klienta lub osób trzecich (takich jak wycięcie DPF-u)
    
  7. na skutek modyfikacji elementów pojazdu, choćby modyfikacje były dokonane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy (jest to dodatkowa ingerencja, która może wpłynąć na uszkodzenie podzespołów)
    
  8. awarii będących wynikiem przeróbek dokonanych w innych podzespołach lub częściach pojazdu

 

 1. Awarii spowodowanych nieprzestrzeganiem zaleceń obsługowych:
  1. eksploatacji pojazdu niezgodnej z jego przeznaczeniem
    
  2. eksploatacji pojazdu pomimo sygnałów ostrzegawczych podawanych przez instrumenty pokładowe oraz nieprzestrzegania zaleceń obsługowych (ignorowanie pojawienie się kontrolek ostrzegawczych i nie poinformowanie o tym fakcie GetHelp.pl)
    
  3. awarii powstałych w następstwie, nieprawidłowej eksploatacji pojazdu (np. spalenie sprzęgła i następstw takiej awarii)
    
  4. awarii powstałych w okresie braku ważnego badania technicznego
    
  5. awarii powstałych na skutek umyślnego działania lub zaniechania Klienta (celowe uszkodzenie części lub jeżdżenie bez oleju)
    
  6. awarii powstałych na skutek działań zwiększających wartość pojazdu w stosunku do chwili zawarcia niniejszej umowy (montaż instalacji LPG, która uszkodzi dany podzespół)

 

 1. Wymiany elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu w procesie eksploatacji pojazdu. Pokrywania kosztów awarii powstałych w następstwie braku udokumentowanej okresowej wymiany materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta danego pojazdu tj. napęd rozrządu z pompą wody, filtry, oleju w silniku i skrzyni biegów oraz innych płynów eksploatacyjnych (po stronie klienta jest to, aby dbać o samochód zgodnie z zaleceniami producenta)

 

 1. kosztów czynności dodatkowych takich jak: przeglądy okresowe, kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe pozwalające ustalić przewidywane koszty naprawy, wszelkiego rodzaju regulacje, strojenia, czyszczenie układów paliwowych, chłodzenia, hamulcowych i innych, wymiany filtrów, uszczelnień, uszczelniaczy, łączników i innych elementów gumowych, smarujących, płynów eksploatacyjnych oraz innych materiałów.

 

Jeśli masz pytania związane z Gwarancjami GetHelp.pl to zadzwoń na naszą infolinię pod numer 515 110 120 a chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Warto pamiętać, że ogólne zasady, wyłączenia, podzespoły naszych Gwarancji są identyczne jednak same pakiety różnią się zakresem i limitami w zależności od sprzedawcy, u którego zamierzasz kupić samochód.

 

Sprawdź nasze Gwarancje:
☞ Gwarancja Master
☞ Gwarancja Grand
☞ Gwarancja Premium
☞ Gwarancja Classic

Podziel się