Zmiany w rękojmi od 2023 - zmiana 9 "Obowiązek informacyjny sprzedawcy"

Obowiązek informacyjny sprzedawców został bardzo rozszerzony. Na przykład wedle “nowej rękojmi” Sprzedawca ma obowiązek sprostować zapewnienia swoich poprzedników, jeśli mogłyby one wprowadzić Klienta w błąd. 
 
Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dobrze konstruować ogłoszenia. Warto zwrócić uwagę czy nie powielamy błędów poprzedników dotyczących np. wyposażenia pojazdu albo informacji co do tego czy auto jest bezwypadkowe.  
 
Co więcej w momencie sprzedaży pojazdu warto utrwalić na piśmie, że Sprzedawca poinformował Klienta o jego prawach lub zgodnie z przepisami je ograniczył albo zmodyfikował. Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzedaży samochodu poza lokalem przedsiębiorstwa. Na przykład, jeśli Sprzedawca nie poinformuje Klienta o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 to Klient nie odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego. 
 
Co więcej, jeśli poinformujesz Klienta, że jakaś cecha samochodu odbiega od określonych przez Ustawę o Prawach Konsumenta czynnikach tworzących zgodność towaru (Pojazdu) z umową tylko słownie to pamiętaj, że nie zwalnia Cię 
to z odpowiedzialności za daną cechę. Rozszerzony obowiązek informacyjny nakazuje Sprzedawcom uzyskać od Klienta wyraźnie i odrębne potwierdzenie znajomości i akceptacji niezgodności towaru z Umową.
 
Pamiętaj! Klient ma niższą pozycję względem przedsiębiorcy zarówno pod względem stopnia poinformowania jak również pozycji negocjacyjnej. Wynika to z dyrektywy TSUE 93/13.
 
 

Podziel się