Gwarancja jest lepsza od rękojmi

Kupno samochodu używanego zawsze wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Nigdy nie możemy być pewni na 100% tego w jakim stanie jest pojazd, który zamierzamy nabyć. Oczywistym jest to, że nawet najlepszy specjalista nie jest w stanie sprawdzić w 100% każdego podzespołu pod kontem ewentualnej jego usterki. Nawet jeżeli auto w dniu zakupu wydaje się sprawne to nie mamy pewności, że po kilku dniach coś się nie zepsuje.

Wtedy przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji. Najczęściej klienci powołują się  na tzw. „rękojmię", wady ukryte i prawo do zwrotu towaru, które jednak nie dotyczy sprzedaży stacjonarnej. Trzeba mieć świadomość czego dokładnie te terminy dotyczą i kiedy możemy z nich skorzystać.
 

Jeżeli awaria samochodu nastąpi bardzo krótko po jego zakupie to można przypuszczać, że towar miał  wadę w momencie sprzedaży. Wtedy korzystamy z rękojmi, która rozróżnia dwa rodzaje wad:

Prawne - gdy np. sprzedany pojazd jest własnością osoby trzeciej)

* Fizyczne - gdy towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć (Samochód powinien być sprawny i umożliwiać przemieszczanie się) lub gdy nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę (np. błędnie opisane wyposażenie)

 

Czego może domagać się Klient z tytułu rękojmi?

  • wymiany towaru na nowy – bardzo rzadko stosowane oraz praktycznie nie do załatwienia w sposób polubowny. Dodatkowo nigdy nie mamy pewności czy nowy samochód będzie w lepszym stanie niż ten poprzedni.
     
  • naprawy na koszt sprzedawcy – wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Sprzedawca ma naprawić to co zepsute. Pamiętajmy jednak, że cały proces naprawy może się przedłużać ponieważ oczywiste jest to, że sprzedawca chce wydać na naprawę jak najmniej. Zgodnie z zapisami prawnymi sprzedawca musi usunąć wadę w rozsądnym czasie (nie ma tu określonego terminu) i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Przez cały ten okres oczywiście my zostajemy bez samochodu co jest sporym utrudnieniem. Nie po to przecież kupujemy auto by stało u mechanika.
     
  • obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy wtedy, gdy wada jest istotna np. zepsuty silnik. Najprościej jest oczywiście w takim przypadku zwrócić pojazd. Ale nie rozwiązuje nam to problemów bo zostajemy bez samochodu. Sama obniżka ceny może być bardziej atrakcyjna. Jednak nie rekompensuje kłopotu w jakim się znajdziemy bo to wtedy po naszej stronie leży znalezienie kompetentnej osoby do naprawy usterki.

Oczywiście należy pamiętać, że to czy sprzedawca będzie chciał polubownie załatwić sprawę zależy od jego dobrej woli. Często jest tak, że bez podania sprawy do sądu nie załatwimy nic. A to niestety wiąże się z dodatkowym czasem oraz kosztami sądowymi.

 

Domniemanie wady

Jest to niezwykle istotny zapis w Kodeksie Cywilnym, który zakłada zakłada, że wada istniała już w momencie zakupu i to obowiązkiem Sprzedawcy jest udowodnienie braku wady w chwili sprzedaży. Prawo do skorzystania z domniemania wady przysługuje nam przez okres 12 miesięcy. Warto mieć jednak na uwadze to, że jeśli awaria nastąpiła po pewnym okresie użytkowania to łatwiej będzie sprzedającemu wybronić stanowisko, że nie wada nie była w momencie sprzedaży. Na to czy sprzedawca nasze roszczenia z tytułu domniemania wady uzna czy też nie niestety nie zależy od nas. Zawsze mamy oczywiście możliwość skierowania sprawy do sądu ale to znowu generuje dodatkowe koszty oraz jest bardzo czasochłonne.

 

Gwarancja GetHelp.pl

Inną drogą do złożenia reklamacji na używany samochód jest Gwarancja, która nie jest obowiązkiem ustawowym, ale  dodatkową korzyścią dla Klienta. W Polsce zgodnie z Kodeksem Cywilnym Gwarancji może udzielić producent, importer lub sprzedawca. Zewnętrzne firmy takie jak GetHelp.pl mogą jedynie realizować zapisy Gwarancji, której udzielił sprzedawca. W ramach udzielonej Gwarancji klient ma prawo uzyskać szczegółową informację na temat jej zakresu (wydruk z systemu GetHelp.pl lub wysyłka na podany adres email) oraz warunków, które musi spełnić, aby z Gwarancji mógł skorzystać. Dzięki takiej procedurze realizacja Gwarancji jest możliwa i jednocześnie zobowiązuje Gwaranta do wykonania jej zapisów, zarówno wobec klienta jak i sprzedawcy.

Podczas zakupu samochodu używanego u dobrego sprzedawcy, masz możliwość dokupienia Gwarancji GetHelp.pl, dzięki której nie będziesz musiał przejmować się awarią swojego auta.

Gwarancja GetHelp.pl jest więc najprostszym i jednocześnie najszybszym sposobem aby zgłosić awarię swojego pojazdu wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej lub wykonać jeden telefon na infolinię pod numer telefonu 515 110 120.

 

Sprawdź nasze Gwarancje:
☞ Gwarancja Master
☞ Gwarancja Grand
☞ Gwarancja Premium
☞ Gwarancja Classic

Podziel się