17 zmian w rękojmi w 2023 roku. Zmiana 1 – " Domniemanie niezgodności towaru z umową"

Czym jest domniemanie niezgodności towaru z umową?
Domniemanie niezgodności towaru z umową to przepis, który stawia w lepszej pozycji kupującego w stosunku do Sprzedawcy, który może otrzymać reklamację z tytułu rękojmi. Do 31 grudnia 2022 na mocy przepisów kodeksu cywilnego kupujący był chroniony przez rok od momentu zakupu pojazdu. Przepis dotyczył też wad pojazdu (np. awarii lub wady prawnej).
 
Jak zmienił się przepis o niezgodności towaru z umową?
Od 1 stycznia 2023 roku domniema się, że towar był niezgodny z umową w momencie wydania go kupującemu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której termin przydatności towaru do użycia określony przez przedsiębiorcę jest dłuższy. W przypadku samochodu używanego możemy mówić o dwuletnim terminie liczonym od momentu wydania towaru kupującemu (przejścia niebezpieczeństwa na kupującego) do końca roku kalendarzowego, w którym domniemanie niezgodności ustaje. Co więcej sprzedawca, który podstępnie zataił brak zgodności towaru z umową nie może powołać się upłynięcie terminu domniemania niezgodności towaru z umową.
 
Co ta zmiana oznacza dla Sprzedawców samochodów używanych?
Domniemanie niezgodności towaru z umową oznacza, że to po stronie Sprzedawcy leży ciężar obowiązku udowodnienia braku istnienia niezgodności towaru z umową w momencie wydania pojazdu kupującemu. Kiedy Klient składa reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od momentu wydania towaru zgodnie z prawem uznaje się, że niezgodność istniała w momencie przejścia niebezpieczeństwa na kupującego

 

 

Podziel się