Rękojmia a Gwarancja? Wybór jest oczywisty

Zacznijmy od tego, co to rękojmia?

Według definicji rękojmia jest to ustawowa, czasami obligatoryjna, odpowiedzialność Sprzedawcy na rzecz kupującego za wszelkiego rodzaju wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy. Jest to jedna z możliwości składania reklamacji przez konsumenta. To tryb dochodzenia odpowiedzialności od Przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego. Warto zapamiętać, że rękojmią objęte są wszystkie towary konsumpcyjne! 
 

Rękojmia ile trwa?

Rękojmia na samochód jest niezbywalnym prawem Klienta i trwa 2 lat. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat). 
 
Ważne! 
Rękojmia dotyczy nie tylko wad, ale szerzej – przypadków „niezgodności z umową” i wad prawnych. Sprzedawca odpowiada więc także kiedy samochód technicznie jest sprawny. Bardzo ważne są domniemania – że w razie ujawnienia wady w pierwszych 12 miesiącach po sprzedaży Konsumentowi, musiała ona istnieć w czasie zakupu, albo że po nieudzieleniu odpowiedzi w terminie żądanie uznaje się za zaakceptowane. W efekcie nawet niezasadna reklamacja może stać się skuteczna. Rękojmię można skrócić, ale wymaga to odpowiednich zapisów w dokumentach sprzedaży. 

Rękojmia za wady ukryte samochodu używnego

Pomimo upływu terminu do zgłoszenia uprawnień z tytułu rękojmi, kupujący może jednak korzystać ze swoich uprawnień w przypadku, gdy sprzedawca zataił fakt wady produktu. Podstępne zatajenie wady to taka sytuacja, gdy Sprzedawca wiedząc o wadzie nie tylko nie przekazuje tej informacji kupującemu, ale — dodatkowo — podstępnie ją zataja, a więc np. maskuje, ukrywa (przykładem takiej sytuacji jest sprzedaż auta powypadkowego, a w treści ogłoszenia zaprzeczenie temu).  
Uwaga! Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Taką informację warto zawrzeć na fakturze sprzedaży bądź w umowie kupna-sprzedaży. Pokazana wada nie będzie podlegała reklamacji, ale samochód można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana konsumentowi w momencie zakupu. 
    
Art.568.Kodeks cywilny rękojmia

Prawa Klienta przy rękojmi 

W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać: 
- obniżenia ceny Towaru 
- wymiany Towaru na nowy 
- odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów 
- naprawy samochodu na koszt Sprzedawcy łącznie z pokryciem kosztów holowania

W jaki sposób odpowiadasz z tytułu rękojmi?

 Ponosisz odpowiedzialność za wadliwą naprawę lub montaż. 
• Koszt wymiany uszkodzonego elementu lub naprawy są po Twojej stronie. 
• Auto powinno być przetransportowane na wskazany przez Ciebie adres na Twój koszt. 
• Domniemanie wady-to Ty jako Sprzedawca auta musisz udowodnić, że wady nie było w dniu sprzedaży auta.  
 Prawnie, zmuszony jesteś do kontaktu z Klientem lub jego prawnikiem. W ciągu 14 dni musisz ustosunkować się do złożonej przez Klienta reklamcji, odpowiedzieć na pisma, telefony. 

Gwarancja czy rękojmia? 

Gwarancja nie jest ustawowym nakazem, ale dobrowolną korzyścią i wyborem dla Klienta. Zakres gwarancji określa Gwarant - Sprzedawca albo inny podmiot. Można określić uprawnienia Klienta i odpowiedzialność inaczej niż w rękojmi. W interesie Sprzedawcy jest to, aby na przykład przyznać Klientowi prawo do naprawy, ale nie dać prawa zwrotu samochodu. Klient nie może domagać się dodatkowych rekompensat, jeśli gwarancja tego nie przewiduje. Gwarancja jest korzystna dla sprzedawcy, bo w praktyce może zastąpić rękojmię z tytułu wady fizycznej. Sądy często potwierdzają, że Klient decydując się na roszczenie za wadę z gwarancji nie może dochodzić go jednocześnie od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Co więcej, w razie realizacji gwarancji i usunięcia usterki, Sprzedawca jest uwolniony od odpowiedzialności za nią z rękojmi. 

Czym jest Gwarancja? 
Gwarancja jak napisaliśmy powyżej, to alternatywna forma złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Okres gwarancji ustalany jest indywidualnie. W GetHelp.pl możesz aktywować Gwarancję na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Dodatkowo Klient w ciągu 3 dni od zakupu ma możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji i wydłużenia czasu trwania nawet do 24 miesięcy.  
Gwarancja jest dobrowolnie udzielona przez Gwaranta i to gwarant bierze odpowiedzialność za powstałe wady wymienione w dokumencie gwarancyjnym. Zobacz najczęściej wybierajną Gwarancję - KLIK.                                

Jak sam widzisz, Gwarancja na auto używane jest niezbędna. Nie tylko chroni Klienta na wypadek awarii auta, ale przed wszystkim chroni Ciebie i Twój biznes.To GetHelp.pl zajmuje się całym procesem zgłoszenia awarii. W ramach Gwarancji, zapewnimy naprawę auta w jednym z 1125 warsztatów na całej Polsce.Chroń siebie przed roszczeniowymi Klientami i sprzedawaj auto z Gwarancją GetHelp.pl.

Z GWARANCJĄ AWARIA TO ŻADEN PROBLEM


 

Sprawdź również:
Jak zwiększyć liczbę Klientów?
Aż 52 % aut ulega awarii w ciągu roku!
Jak wygląda sprzedaż aut używanych w 2022 roku?
 

Źródło: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl 
Źródło: DziennikPrawny.pl

Podziel się