Umowa kupna sprzedaży samochodu - o czym musisz pamiętać?

 

Większość właścicieli pojazdów twierdzi, że najtrudniejszym etapem jest znalezienie kupca dla swojego samochodu. Jednak bardzo często się zdarza, że zapominają oni o pozostałych czynnościach związanych ze sprzedażą. Nie należy zapominać o tym aby z największą starannością dbać o najdrobniejsze szczegóły przygotowywując umowę kupna-sprzedaży pojazdu. Dlaczego? Bo to właśnie ona stanowi podstawę do wykonywania dalszych formalności.

 

Czym jest umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument potwierdzający transakcje. Zgodnie z:

 

Art. 535. Pojęcie umowy sprzedaży: 

 

§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. 

 

Oznacza to że sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność rzeczy kupującemu oraz mu ją wydać. Natomiast nabywca zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy za ustaloną odpłatność. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca. Przy czynności sprzedaży pojazdu należy pamiętać o dokonaniu wszelkiego rodzaju formalności. Prawo nie reguluje w jakiej formie należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży, może być ona równie w formie notarialnej jak i ustnej. Zaleca się jednak aby sporządzić ją w formie pisemnej, która ułatwi ewentualne dochodzenie roszczeń, a także pozwoli z łatwością zarejestrować samochód. Umowa kupna-sprzedaży jest to najważniejszy dokument który staje się dowodem własności pojazdu. W czasie podpisywania jak i przygotowywania należy pamiętać o każdym najmniejszym szczególe. Pominięcie chociażby jednego drobnego elementu może skutkować problemami w urzędzie.

 
Kluczyki do samochodu trzymane w ręce

 

 

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży auta?

 

 • Data i miejsce zawarcia umowy
 • Dane sprzedawcy i nabywcy pojazdu:
  • imię i nazwisko, 
  •  adres zamieszkania,
  •  pesel,
  • numer dowodu osobistego/dokumentu tożsamości, 
   • dane współwłaściciela pojazdu (jeżeli taki jest), 
 • Dane sprzedawcy jeżeli jest osobą prawną:
  • firma,
  • siedziba, 
  •  KRS,  
  • sąd rejonowy podmiotu,
  • NIP, 
  • REGON.
 •  Marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, dokładny przebieg, nr VIN (numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta.) i kolor pojazdu. 
 •  Cena, sposób i termin zapłaty. 
 • Data przekazania pojazdu
 • Oświadczenie sprzedającego, że jest on faktycznym właścicielem pojazdu.
 • Oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu na tyle, na ile było to możliwe w momencie zakupu.
 • Informację, która strona uiści podatek od czynności cywilnoprawnych (w większości przypadków opłacany jest przez kupującego, lecz nie ma przeszkód, aby został uiszczony przez sprzedawcę). 
  • W wybranych przypadkach możesz być zwolniony z konieczności płacenia podatku, np. jeśli wartość rynkowa auta nie jest wyższa niż 1000 zł.
 • Spis dokumentów jakie zostały przekazane przy sprzedaży
  •  dowód rejestracyjny
  •  karta pojazdu (jeżeli jest)
  •  polisa. 
 • Warto też zamieścić wzmiankę, że sprzedający otrzymał zapłatę, a kupującemu został wydany przedmiot umowy. 
 • Podpisy (każda osoba biorąca udział w transakcji, powinna podpisać się na dokumencie). 

 

Każda ze stron powinna otrzymać swój egzemplarz o jedno brzmiącej treści i podpisane przez strony. Bezpieczne będzie zeskanowanie dokumentu i przechowywanie go w wersji elektronicznej, dzięki temu zmniejszymy ryzyko zagubienia umowy. 

 

Formalności po sprzedaży samochodu

 

Zakup nowego samochodu z salonu
 
O transakcji trzeba poinformować odpowiednie urzędy. 
 

Zgłoszenie zbycia samochodu w wydziale Komunikacji 

Po sprzedaży pojazdu należy udać się do Wydziału Komunikacji w miejscu, w którym był zarejestrowany pojazd. Należy to zrobić jak najszybciej po czynności sprzedaży. Dzięki temu sprzedawca jest ubezpieczony na wypadek kiedy kiedy nowy właściciel otrzyma mandat lub spowoduje wypadek i będzie próbował wykręcić się od odpowiedzialności mówiąc, że pojazd nie jest jego. Maksymalny czas na złożenie takiego zawiadomienia o sprzedaży to 30 dni od momentu sprzedaży (nie zaleca się jednak wykorzystywać maksymalnie tego czasu). 
 
Zaświadczenie to powinno być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli. Podczas dokonywania czynności w wydziale Komunikacji należy okazać dokument tożsamości. Niedopilnowanie formalności może pociągać za sobą poważne konsekwencje.
 
Podatek od sprzedaży samochodu wynosi 2% wartości
 

Zgłoszenie sprzedaży samochodu u ubezpieczyciela 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK masz 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Ubezpieczyciel może oczekiwać od ciebie zapłaty kolejnej raty za umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeśli płatność była rozłożona na raty. Maksymalny czas na zgłoszenie to 14 dni. Obowiązkiem sprzedającego samochód jest przekazanie polisy OC nowemu właścicielowi. W dokumencie powinny znaleźć się informacje na temat nabywcy pojazdu: jego imię i nazwisko (dane firmy:nazwę, siedzibę i numer REGON.), adres zamieszkania oraz numer PESEL. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży samochodu. Należy pamiętać, że w przypadku kiedy nabywca wypowie polisę, którą mu przekazał sprzedawca to może on otrzymać zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony. Nabywca sam decyduje co dalej z polisą OC. Może nadal z niej korzystać lub ją wypowiedzieć. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciel może zaproponować nowemu właścicielowi inne warunki oraz składki niż takie jakie miał poprzednik. Chroni to sprzedawcę przed problemem w sytuacji, gdy nowy posiadacz auta i polisy przestanie opłacać składki, a ubezpieczyciel będzie domagał się opłaty od ostatniego jej posiadacza. Art. 32 ww. przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranej w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych. W pozostałych ubezpieczeniach jak na przykład AC przysługiwać będzie zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony, o ile wcześniej została ona zapłacona za okres przypadający po dacie zbycia pojazdu. Nie można zapomnieć o kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej, nieprzedłużenie jej może skończyć się wysokimi karami.
 

Podatek od sprzedaży samochodu 

Podatek od sprzedaży samochodu wynosi 2% od jego wartości. Kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podziel się