Zmiany w rękojmi od 2023 - zmiana 3 "Hierarchia żądań Klienta"

“Mój Mocodawca odstępuje od umowy...”, “Musi mi Pan obniżyć cenę...”,  “żądam naprawy” - do tej pory mniej więcej tak wyglądały zgłoszenia z tytułu reklamacji. Na szczęście w gąszczu zmian, które są “na minus” dla Sprzedawców samochodów jest jedna, którą oceniamy “na plus”.


 

Jak zmienił się przepis o hierarchii żądań Klienta?

Do tej pory Klient mógł skorzystać wedle własnego pomysłu z następujących uprawnień w ramach rękojmi:
  • Naprawa wady
  • Wymiana wadliwego towaru na nowy, taki sam
  • Obniżenie ceny
  • Odstąpienie od umowy
Konsumenci mogli w dowolnym momencie rękojmi zgłosić dowolne żądanie, a Sprzedawca mógł co najwyżej w ramach pierwszego zgłoszenia reklamacyjnego skorzystać ze swojego kontruprawnienia i wybrać lepszy dla siebie sposób obsługi reklamacji. Od 1 stycznia 2023 sposób obsługi reklamacji został uporządkowany. Klient w ramach pierwszej reklamacji powinien zażądać doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy, taki sam (w przypadku samochodów używanych to żądanie jest praktycznie nie możliwe do spełnienia). Dopiero, jeśli to żądanie okaże się dla Klienta bezskuteczne lub niezgodność jest bardzo istotna (np. cofnięty licznik, albo ukryta niezgodność towaru z umową) Konsument ma prawo skorzystać z obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 

Co to oznacza dla Sprzedawców samochodów używanych?

Po pierwsze z całą pewnością oznacza to, że Klienci chętniej niż kiedykolwiek będą kierowali sprawy do prawników lub innych specjalizujących się w reklamacjach firm, które za wszelką cenę będą chciały dowieść, że niezgodność jest bardzo istotna i Klient ma możliwość odstąpić od umowy. Z drugiej strony daje to prostszą formę linii obrony Sprzedawcy - “Kliencie, najpierw naprawiamy”.
Jaka możliwość pozostaje Sprzedawcom?

Klikając TUTAJ poniżej poznasz naszą koncepcję rozwiązań na zmiany w rękojmi!

Podziel się